Kanske den roligaste recensionen jag har fått

"Men "Jag älskar dig inte" är en beskrivning av den hierarki som byggs inom klassen där det övre skiktet försöker undvika beblandning med grupper som enligt sin inkomst hör hemma i medelklassen men i en annan tid skulle räknas som arbetare – elektriker, snickare, takläggare – lika väl som mot den där grupp som i egenskap av välutbildade – barnmorskor, lärare, bibliotekarier – hör hemma i medelklassen, men inte när man tittar i deras lönekuvert."

Ur recensionen som Gefle Dagblad publicerade den 9 november.

Ja ... vad ska man säga? Roligast hade kanske varit att fråga vad personen ifråga tyckte om mitt skrivande.