Because I am a girl

Plans projekt för flickor uppmärksammades idag på Flickdagen. Ingenting är viktigare att uppmärksamma idag. Inget.

75 milj flickor kan eller får inte gå i skolan idag. 25000 flickor gifts mot sin vilja bort idag. I länder med hundratals miljoner människor värderas den lilla flickan så lågt. I Thailand har man ett gammalt ordspråk: Having a daughter is like having a toilet outside your house.

Tack Plan och Skugge & Co för den mest upplysande lunchen på väldigt länge där jag fick lyssna till riktiga berättelser som fick oss att gråta och där Sarah Dawn Finer avslutade så fantastiskt.