MEDARBETARSKAP - ARBETSMILJÖ - FÖRÄNDRING - ARBETSGLÄDJE - INSPIRATION - KICK-OFF - MEDARBETARDAG - WORKSHOP - EGET ANSVAR - SJÄLVLEDARSKAP - DRIVKRAFTER - BALANS - LIVSPUSSLET - STRESSHANTERING - ENGAGEMANG - SERVICE - FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN - STOLTHET - LAGARBETE - TEAMBUILDNING

Kan vara den mest engagerande och roliga externa talare jag sett och hört. Definitivt högsta möjliga betyg!
— Pensionsmyndigheten